Menu:

รับสมัครเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์

รับแค่ 100 ท่านเท่านั้น
โอกาสเดียวเท่านั้น! ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ มีสินค้ากว่า 10,000 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ข้อเสนอพิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครทำธุรกิจหลายๆอย่างพร้อมกัน

คุณจะได้รับส่วนลด และของแถมต่างๆ กรุณาศึกษาข้อมูลตามตารางข้างล่าง

ประกาศล่าสุด!!!  โปรโมชั่นต่าง รวมถึงราคาที่แสดงในตารางหมดอายุแล้วไม่สามารถใช้กับราคาในปัจจุบันได้!! ถ้ามีอัพเดทจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ธุรกิจที่สมัคร ราคาเต็ม (บาท) ส่วนลดที่1* (บาท) ส่วนลดพิเศษ* (บาท) ราคาสุทธิ (บาท) ของแถม*
ร้านแฟชั่น+ห้างสรรพสินค้า 32,800 5,400 1,000 26,400 Netbook +

กระเป๋า3ใบ

ร้านแฟชั่น+ท่องเที่ยวแบบที่ 1

15,800 4,000 1,000 10,800 กระเป๋า3ใบ

ร้านแฟชั่น+ท่องเที่ยวแบบที่ 2

14,800 4,000 1,000 9,800 กระเป๋า3ใบ

ร้านแฟชั่น+ท่องเที่ยวแบบที่ 3

20,900 4,100 1,000 15,800 กระเป๋า3ใบ

ร้านแฟชั่น+ท่องเที่ยวแบบที่ 4

21,900 4,100 1,000 16,800 กระเป๋า3ใบ

ร้านแฟชั่น+ท่องเที่ยวแบบที่ 5

24,900 5,000 1,000 18,900 กระเป๋า3ใบ

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 1

30,800 5,400 1,000 24,400 Netbook

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 2

29,800 5,400 1,000 23,400 Netbook

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 3

33,900 5,500 1,000 27,400 Netbook

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 4

34,900 5,500 1,000 28,400 Netbook

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 5

37,900 6,400 1,000 30,500 Netbook

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 1

+ ร้านแฟชั่น

40,700 7,400 1,500 31,800

Netbook +

กระเป๋า3ใบ

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 2

+ร้านแฟชั่น

39,700 7,400 1,500 30,800

Netbook +

กระเป๋า3ใบ

 

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 3

+ร้านแฟชั่น

43,800 7,400 1,500 34,900

Netbook +

กระเป๋า3ใบ

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 4

+ร้านแฟชั่น

44,800 7,500 1,500 35,800

Netbook +

กระเป๋า3ใบ

ห้างสรรพสินค้า+ท่องเที่ยวแบบที่ 5

+ร้านแฟชั่น

47,800 8,400 1,500 37,900

Netbook +

กระเป๋า3ใบ

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบที่ 1 คือ โรงแรมในประเทศอย่างเดียว

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบที่ 2 คือ ขายตั๋วรถทัวร์ทั่วไทยอย่างเดียว

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบที่ 3 คือ โรงแรมในประเทศ + ตั๋วรถทัวร์ทั่วไทย

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบที่ 4 คือ โรงแรมในประเทศ+โรงแรมนอกประเทศ+ทัวร์ทั่วโลก

ธุรกิจท่องเที่ยวแบบที่ 5 คือ โรงแรมในประเทศ+โรงแรมนอกประเทศ+ทัวร์ทั่วโลก+ตั๋วรถทัวร์ทั่วไทย

*ส่วนลดที่ 1 คือส่วนลดสำหรับผู้ที่สามารถชำระค่าสมัครได้ภายในวันที่สมัคร

*ส่วนลดพิเศษ คือ ส่วนลดพิเศษที่เกิดจากการสมัครธุรกิจหลายอย่างพร้อมกัน

*ของแถม Netbook มีจำกัดสำหรับ 20 คนแรกที่สมัครเท่านั้น!

*ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกฟรี ปีต่อไปปีละ 2,000บาท/ธุรกิจธุรกิจทำเงินสุดยอดแห่งปี

 

 เปิดรับสมัครแล้ว รับจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น!!

 ธุรกิจห้างสรรพสินค้าOnline

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

  ธุรกิจร้านแฟชั่นเฟรนไชส์ 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

  ธุรกิจแฟรนไชส์ท่องเที่ยว 

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

Disclaimer !!

Please read our disclaimer carefully before applying. (กรุณาศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้ง)

การโปรโมทเว็บไซด์ หรือธุรกิจของท่านล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน แต่ทีมงานให้ความอนุเคราะห์โดยจัดหาทั้งคู่มือ บทความต่างๆ รวมถึงคลิปวีดีโอที่เป็นประโยชน์ต่อการโปรโมท และทีมงานยินดีให้คำปรึกษาในขอบเขตความสามารถที่ทีมงานจะทำให้ได้อย่างสุด ความสามารถเท่านั้น

To promote your website and your business is on your own responsibility. Our team only give you the useful tips and guideline of how to promote your business. And we are pleased to give you consultation if you may need.

ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทำเงินให้ท่านได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ ,ระยะเวลา และเทคนิคต่างๆของแต่ละผู้ร่วมธุรกิจเอง ซึ่งทีมงาน franchiserthailand.com ไม่สามารถที่จะการันตีรายได้ให้กับท่านได้ แต่ทางเราให้ความมั่นใจกับท่านได้ว่า ธุรกิจออนไลน์ที่เราเปิดให้ท่านสามารถทำเงินได้จริงๆ

Income earing potential for this business is possible. However, the amount you can earn from this business depending on you own technics , your own effort and time spent. We can not guarantee the certain amount of your income.

ผลตอบแทนที่ผู้ร่วมธุรกิจจะได้รับ จะจ่ายโดยบริษัทแม่โดยตรงเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของผู้ร่วมธุรกิจ โดยไม่ได้ผ่านfranchiserthailand.com ทั้งนี้เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เช่น รอบการจ่าย , จำนวนเงินขั้นต่ำ ,การหัก ณ.ที่จ่าย จะเป็นไปตามที่บริษัทแม่เป็นผู้กำหนด ดังนั้นขอให้ผู้ร่วมธุรกิจศึกษาให้ถ่องแท้

The payment will be paid directly to your bank acount not through franchiserthailand.com. However, the payment conditions, payment date, minimum payment threshold are definded by parent companies. You are recommended to study and make sure you understand all the conditions before applying.

Click here to review the terms and conditions

Click here to see what we offer and how the business goes

Disclaimer We are not affiliated with the parent companies' sites mentioned on our website. We are independent from them, and thus not liable for whatever happens on those sites. We make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of our website. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.