Menu:

รับสมัครเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์

รับแค่ 100 ท่านเท่านั้น
โอกาสเดียวเท่านั้น! ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าออนไลน์ มีสินค้ากว่า 10,000 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
สมัครเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ง่ายๆ ดังนี้


เงื่อนไข และข้อตกลง (terms and conditions)

Franchiserthailand.com เราคือผู้นำ และผู้ให้บริการเปิดธุรกิจออนไลน์ให้กับบุคคลที่สนใจที่ต้ัองการทำเป็นอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม โดยไม่เน้นประสบการณ์ของผู้ทำ ผู้สนใจทั้งที่มีประสบการณ์ และไม่มีประสบการณ์ สามารถที่จะสมัครร่วมทำธุรกิจกับ franchiserthailand.com ได้ทั้งสิ้น โดยเราจะเน้นให้ผู้ร่วมธุรกิจทำหน้าที่โปรโมทธุรกิจของตนเองเป็นหลัก สำหรับหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า และบริการหลังการขาย เรามีทีมงานของบริษัทแม่เป็นผู้ดูแลให้ ทั้งนี้ประเภทธุรกิจที่ทางเราภูมิใจนำเสนอมีทั้งในรูปแบบของแฟรนไชส์ พันธมิตร พาร์ทเนอร์ ดรอปชิบ อีคอมเมิซร์ เป็นต้น

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ทาง franchiserthailand.com จึงใคร่ขอให้ท่านศึกษาเงื่อนไข และข้อตกลงให้ชัดเจนดังนี้

For better understanding about our business please review the following conditions carefully.

 1. ทางทีมงาน Franchiserthailand.com มิได้มีส่วนได้หรือส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการขาย หรือการให้บริการที่มาจากผลงานของผู้ร่วมธุรกิจ

1. We are neither sharing nor taking part of your benefits you have earned from your business.

 2. เว็บไซด์ที่ทาง franchiserthailad.com จัดทำให้เป็นเว็บรูปแบบมาตรฐาน ดูดี และมีความน่าเชื่อถือ เรื่องการตกแต่งเว็บหากท่านใช้งานส่วนไหนไม่เป็นทีมงานยินดีให้คำแนะนำ แต่การตกแต่งเว็บใดๆจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของระบบหลังบ้านเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งเว็บที่ทีมงานทำให้ท่านนั้นเป็นระบบเว็บสำเร็จรูป โปรดตระหนักว่าการให้บริการของเราไม่ใช่การออกแบบเว็บหรือระบบตามความต้องการ ดังนั้นการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตกแต่งเว็บที่นอกเหนือจากขอบเขตของระบบหลังบ้านจึงไม่สามารถทำได้

2. The website we create for you is a professional website and well designed. To modify or make any changes on your own website can be done under backend system. Please be informed our service is providing a ready made website system. We are not providing custom made website. So any request regarding modification ,changing theme or whatsoever which are not included in the backend system are not permissible.

3. ทีมงาน franchiserthailand.com ไม่มีบริการออกแบบโลโก้ ,แบนเนอร์ หรือรับเขียนบทความใดๆทั้งสิ้น ถ้าท่านต้องการทางเรายินดีแนะนำผู้ให้บริการที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดให้ แต่หากท่านต้องการให้ทีมงานfranchiserthailand.com เป็นผู้ประสานให้ ทางเราอาจจะต้องคิดค่าใช้จ่ายกับท่านตามความเหมาะสม

3. Now we are not offering the following services such as, logo design ,banner design ,or writing content. We are very pleased to introduce you the outsource where you can personally hire. In some cases we may have to charge you for cooperating and contacting the out source if necessary.

4. การโปรโมทเว็บไซด์ หรือการทำ SEO หรือการทำให้เว็บติดอันดับGoogle ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน แต่ทีมงานแนะนำให้ท่านค้นหาแหล่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการโปรโมทเพิ่มเติมใน google.com อนึ่งหากท่านต้องการเรียนรู้เรื่องการโปรโมทเว็บไซต์แบบที่ไม่ต้องศึกษาเอง ทีมงานสามารถแนะนำสถาบันที่สอนเรื่องการโปรโมทเว็บไซต์ให้ท่านได้ โดยที่ท่านจะต้องไปชำระค่าลงทะเบียนกับสถาบันเอง เนื่องจากค่าสมัครทำธุรกิจที่ท่านชำระมิได้ครอบคลุมถึงส่วนค่าอบรมการตลาด

4. Promoting your website including SEO are your direct responsibility. We only have a basic guideline for you. Any other tips or technics on how to promote your business are available online. Please take your time on study the promoting technics as much as possible.

5. ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทำเงินให้ท่านได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการ ,ระยะเวลา และเทคนิคต่างๆของแต่ละผู้ร่วมธุรกิจเอง ซึ่งทีมงาน franchiserthailand.com ไม่สามารถที่จะการันตีรายได้ให้กับท่านได้ แต่ทางเราให้ความมั่นใจกับท่านได้ว่า ธุรกิจออนไลน์ที่เราเปิดให้ท่านสามารถทำเงินได้จริงๆ

5. Online business is a high potential business in which you can generate an income from this business. Remember this is not a get rich quick business. We can not guarantee you a certain income. However, whether to be successful or not depending on the individual performance , time spent ,way of promoting and etc. 

6. ในส่วนของธุรกิจ Affiliate ผลตอบแทนที่ผู้ร่วมธุรกิจจะได้รับ จะจ่ายโดยบริษัทแม่โดยตรงเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของผู้ร่วมธุรกิจ โดยไม่ได้ผ่านfranchiserthailand.com ทั้งนี้เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เช่น รอบการจ่าย , จำนวนเงินขั้นต่ำ ,การหัก ณ.ที่จ่าย จะเป็นไปตามที่บริษัทแม่เป็นผู้กำหนด ดังนั้นขอให้ผู้ร่วมธุรกิจศึกษาให้ถ่องแท้

6. Regarding affiliate business. The parent company will make a payment directly to your personal bank account. However, the minimum threshold ,payment date ,and any other conditions are defined by parent company. We kindly advise you to carefully review this matter once again with parent company.

7. ในส่วนของธุรกิจ Affiliate ทาง franchiserthailand.com เป็นเพียงผู้ให้บริการเปิดธุรกิจออนไลน์ให้กับท่าน ทางเราไม่ใช่เจ้าของธุรกิจโดยตรง การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นจากบริษัทแม่ถือว่าเป็นส่วนนอกเหนืออำนาจความรับผิดชอบของ franchiserthailand.com เช่น เงื่อนไข หรือข้อกำหนดต่างๆอาจจะมีการเปลียนแปลงได้ตามนโยบายของบริษัทแม่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการยุติการทำธุรกิจของบริษัทแม่ กรณีบริษัทแม่ยุติการให้ร่วมธุรกิจ affiliate ทางทีมงานจะพยายามหาบริษัทแม่อื่นๆที่มีบริการ หรือสินค้าที่ใกล้เคียงมาทดแทน ซึ่งตรงนี้ทางเราไม่สามารถการันตีได้ว่าจะอยู่ภายในระยะเวลาเท่าใด

7. Regarding affiliate business. Our main service is to open an online business and applying for a business partner with a parent company on behalf of you. We are not the parent company. Therefore, policies , conditions and agreement issued by parent companies can be changed by them at any time without prior notice.

8. ในส่วนของธุรกิจ Affiliate ทีมงาน franchiserthailand.com มีหน้าที่ดูแลเว็บไซด์ธุรกิจของท่านตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงทำธุรกิจอยู่กับเรา แต่ความดูแลของfranchiserthailand.comจะสิ้นสุดลงหากบริษัทแม่ยุติการให้ร่วมทำธุรกิจ และfranchiserthailand.comขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าสมัครให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจ เนื่องจากทีมงานได้ติดตั้งเว็บไซต์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. Regarding affiliate business. We will keep monitoring and maintaining your website as long as you are still our business partner. Our service will be terminated whenever the parent company is no longer running their affiliate program. Unfortunately , in this case, we are not accountable for refunding the application fee as the website has been created and submitted to you already

9. ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซด์ franchiserthailand.com รวมถึงเว็บธุรกิจที่ทางทีมงาน franchiserthailand.com เป็นผู้ทำให้ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นลิขสิทธิ์ของfranchiserthailand.com เราไม่อนุญาติให้ผู้ร่วมธุรกิจนำไปเผยแพร่ คัดลอก เลียนแบบ โดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางทีมงานโดยเด็ดขาด หากทางเราตรวจพบ สถานะผู้ร่วมธุรกิจของท่านจะสิ้นสุดลงโดยทันที และยังเสี่ยงกับการที่เราจะดำเนินการทางกฎหมายกับท่านอีกด้วย

9. The content ,which displaying in franchiserthailand is our intellectual property including any websites created by franchiserthailand.com are not permitted to copy, distribute, or publish without a consent letter from franchiserthailand.com. Any violation found will lead to legal action immediately.

10. ไฟล์ต่างๆของเว็บไซต์ที่ Franchiserthailand.com เป็นผู้ติดตั้งให้ จะติดตั้งให้ใน Host ของ Franchiserthailand ทางเราไม่ได้ให้ไฟล์นี้กับท่าน รวมถึง FTP เพราะไฟล์ทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทางFranchiserthailand.com

10. Any files given by franchiserthailand are our intellectual property. They are all right reserved and we will not provide you the FTP password for accessing to those files.

11. ค่าสมัครร่วมทำธุรกิจ เมื่อผู้ร่วมธุรกิจชำระเข้ามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่ามัดจำหรือเงินค่าสมัครเต็มจำนวน ไม่สามารถที่จะยกเลิก และขอคืนได้ ยกเว้นท่านจะเปลี่ยนประเภทธุรกิจที่ต้องการสมัคร แต่ท่านจะต้องแจ้งให้ทีมงานทราบโดยเร็วที่สุดก่อนที่ทีมงานจะเริ่มทำเว็บไซต์ให้ท่าน แต่ทั้งนี้ธุรกิจที่ท่านต้องการเปลี่ยนจะต้องเป็นธุรกิจที่มีค่าสมัครมากกว่า หรือเท่ากันกับธุรกิจเดิมที่ท่านสมัครเท่านั้น อนึ่งการเปลี่ยนธุรกิจหลังจากที่ทีมงานได้เริ่มติดตั้งเว็บ หรือส่งมอบเว็บไซต์ไปแล้วไม่สามารถทำได้ หากต้องการธุรกิจใหม่ ท่านต้องสมัครธุรกิจเพิ่ม และเสียค่าสมัครใหม่เท่านั้น

11. Any application fee that already paid can not either refund or cancel except changing a business package provided that the new business package application fee must be equal or higher. However, it is advisable to inform us about the change as soon as possible.

12. สำหรับธุรกิจที่เป็นรูปแบบของ affiliate การสมัครร่วมธุรกิจ affiliate กับบริษัทแม่ดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ท่านอาจจะต้องสร้างเว็บไซต์เอง, จดทะเบียนโดเมน, เช่าhosting , ศึกษาการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากท่านต้องการให้ franchiserthailand.com เป็นผู้ดำเนินการให้ ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าจ้างในการทำเว็บไซต์ ,E-book แนะนำการโปรโมทเว็บไซต์ , โดเมน , พื้นที่ share hosting ต่างๆ รวมถึงคำปรึกษาในการทำธุรกิจ ทางทีมงาน Franchiserthailand.com ย้ำอีกครั้งว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบริษัทแม่

12. Regarding affiliate business. If you do not wish to pay. You may contact and join with a parent company directly. We will not provide anything for you. Please be informed our fee is for the cost of creating a website, ebook, hosting, website service, and much more.

13. ข้อความในส่วนของ footer ของเว็บไซต์ที่ทางเราจัดทำให้ ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขได้ เพราะถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ Franchiserthailand.com

13. Regarding footer message on any website created by franchiserthailand.com can not be allowed to modify or remove as it is our copyright.

14. รหัสผ่าน (password)ต่างๆที่ทีมงานส่งให้ เป็นข้อมูลสำคัญขอให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดี เพราะถ้าท่านลืม หรือทำหาย ทีมงานต้องใช้เวลาในการกู้นาน ดังนั้นถ้าจะให้ทีมงานช่วยกู้รหัสผ่านให้ ทีมงานจะต้องคิดค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อครั้ง

14. In the case of lost password. You may be charged 500 baht for a password recovery.

15. ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นจากระบบเว็บไซต์ ทีมงานยินดีแก้ไขให้ แต่หากปัญหาที่มาจากของบริษัทแม่ หรือเจ้าของสินค้า เช่น ข้อมูล datafeed ตรงนี้จะเป็นส่วนความรับผิดชอบของบริษัทแม่ หรือเจ้าของสินค้าโดยตรงทีมงานไม่สามารถดำเนินการได้

15.Any issues regarding website system is our responsibility. We are very pleased to have the issue resolved by our technical team. However, any issue or problem caused by mother company or suppliers are out of our control. Please bear in mind it is under the other parties' responsibility

16. สำหรับธุรกิจทุกธุรกิจที่ท่านได้สมัครเข้ามา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ทีมงานอยากให้ท่านเข้าใจธุรกิจอย่างถูกต้อง ทางเราจึงความจำเป็นที่จะต้องให้ท่านทำแบบทดสอบข้อเขียนเสียก่อน ซึ่งทีมงานจะมีเนื้อหาสรุปธุรกิจให้ท่านอ่านก่อนลงมือทำข้อสอบ อย่างไรก็ดีขอได้โปรดอย่ากังวลในเนื้อหาสรุปธุรกิจที่ส่งให้นั้นจะมีคำตอบของข้อสอบอยู่ในนั้นครบถ้วน ขอให้ท่านอ่านรายละเอียดท่านก็จะพบคำตอบทั้งหมด เมื่อท่านได้ผ่านการทดสอบแล้วทีมงานจึงส่งมอบเว็บไซต์ให้ท่าน

16.Any online business you applied. In order to have a better understanding you will be requested to pass the test first. We will provide you details of business you applied so you can study before stating your test. However, please rest assure you can find all the answers in the business details we provide. Once you are qualified you will be eligible to receive your website.

* ในส่วนของแฟรนไชส์ธุรกิจท่องเที่ยว ปัญหาต่างๆ หรือข้อสงสัยใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆเช่น การจองที่พัก ,การจองตั๋วเครื่องบิน ,การจองทัวร์ ,การเช่ารถยนต์ ,การซื้อตั๋วรถทัวร์ ตรงนี้เป็นเรื่องระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทแม่ แต่ Franchiserthailand.com ยินดีให้ความช่วยเหลือในขอบเขตของเรา อนึ่งfranchiserthailand ไม่ได้เป็นเจ้าของระบบการจอง ไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายต่างๆของบริษัทแม่ ไม่ใช่ผู้กำหนดราคา ไม่ใช่ผู้กำหนดขอบเขตการให้บริการ ดั้งนั้นเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และตรงประเด็น ผู้ใช้บริการควรจะติดต่อกับบริษัทแม่โดยตรง**

Click here to review the terms and conditions

Click here to see what we offer and how the business goes

Disclaimer We are not affiliated with the parent companies' sites mentioned on our website. We are independent from them, and thus not liable for whatever happens on those sites. We make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of our website. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

ข้อสำคัญเกี่ยวกับการสมัครร่วมทำธุรกิจ

- การกรอกใบสมัครคือถือว่าท่านได้ตกลงทำธุรกิจกับทาง franchiserthailand.com แล้ว ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าจะทำธุรกิจหรือไม่กรุณาอย่ากรอกใบสมัครเป็นอันขาด!

- การกรอกใบสมัครแล้วไม่ชำระค่าสมัคร ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เรา ถือว่าท่านมีเจตนาไม่ดี ทางเราจะขอประกาศชื่อ-นามสกุลของท่านบนเว็บไซต์เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี

- การกรอกใบสมัครเพื่อให้ทางทีมงานติดต่อกลับหาท่านคือสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง หากฝ่าฝืนจะถูกประกาศชื่อ-นามสกุลในเว็บไซด์เช่นกัน ทางที่ดีควรซักถามข้อสงสัยโดยการติดต่อกับทีมงานก่อนกรอกใบสมัคร

 

Click here to review the terms and conditions

Click here to see what we offer and how the business goes

Disclaimer We are not affiliated with the parent companies' sites mentioned on our website. We are independent from them, and thus not liable for whatever happens on those sites. We make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of our website. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.